Тест функції руки Джебсена-Тейлора (Jebsen-Taylor Hand Function Test)

Тест функції руки Джебсена ТейлораТест функції руки Джебсена-Тейлора є одним найстаріших та найбільш застосовуваних інструментів кількісної оцінки рухової функції кисті. Розроблений у 1969 році колективом американських дослідників, тест неодноразово витримував перевірку на валідність та надійність.

За задумом розробників, тест Джебсена-Тейлора орієнтований, перш за все, на пацієнтів з ураженням шийного відділу спинного мозку, проте завдяки простоті та практичності набув широкого поширення у функціональній діагностиці інсульту, церебрального паралічу, ревматоїдного артриту, синдрому зап’ястного каналу та ряду інших захворювань та патологічних станів що супроводжуються обмеженням функції верхньої кінцівки. Інструмент придатний для пацієнтів віком від 5 років, за умови що пацієнт розуміє вказівки. Тест не рекомендовано проводити пацієнтам з порушеннями мови, а також після перенесеної операції на верхній кінцівці, оскільки надійність та валідність тесту у цієї категорій пацієнтів сумнівна.

Тест охоплює компоненти з категорій активності і функціонування Міжнародної класифікації функціонування, інвалідності та здоров’я (МКФ).

Автори намагались зробити тест максимально практично-орієнтованим, тобто таким що оцінює ефективність виконання завдань, типових для повсякденної діяльності пацієнта. Інструмент складається із семи субтестів, які виконуються на час:

  • написання короткого простого речення (24 літери),
  • перевертання карток розміром 7.6×11.7 см,
  • збирання дрібних предметів (монет, скріпок для паперу та кришечок від пляшки),
  • імітація процесу годування,
  • складання шашок одна на одну,
  • переставляння великих легких предметів (порожніх бляшаних банок),
  • переставляння великих важких предметів (бляшаних банок вагою 0.453 кг).

Кожен субтест виконується однією рукою, спершу недомінуючою, потім домінуючою. Максимальний час відведений на виконання одного субтесту – 120 секунд.

Характерно, що пацієнтам молодшим 8 років не проводять субтест “написання речення”. Існують також дві модифіковані версії тесту Джебсена-Тейлора до яких входять три та вісім завдань, відповідно.

Оцінювання проводять шляхом співставлення результатів пацієнта з нормативами, встановленими для відповідного віку і статі. Порівнюють як сумарний час за тест, так і результати кожного із семи субтестів окремо. Розрахунок проводять за наступною формулою:

Результат = (Нормативний Час – Час Пацієнта)/Стандартне Відхилення

Результат що перевищує 2.0 вказує на те, що пацієнт виконує завдання надто повільно, тобто моторна функція кисті порушена.

Варто зауважити, що норми встановлені у вибірці осіб з повноцінною функцією верхніх кінцівок, тому посилання на нормативні дані у пацієнтів з явно вираженими руховими порушеннями є не завжди інформативним. Натомість, для таких категорій пацієнтів тест може служити ефективним засобом відслідковування динаміки, наприклад, шляхом порівнювання результатів до та після курсу лікування.

Тест може проводити як клініцист так і батьки, спеціальна підготовка не потрібна. Призначаючи завдання, керуються інструкцією з чітко визначеним сценарієм. На сьогодні, інструкція доступна англійською, португальською та українською мовами. Процедура займає в середньому 15-45 хв, залежно від досвіду тестувальника та стану пацієнта. Комплект для проведення тесту можна замовити онлайн або зібрати самостійно.

Нормативну базу та детальний опис тесту можна знайти на сайті Rehab Measures

Відео з демонстрацією тесту можна переглянути за цим посиланням.