Українська версія Питальника оцінки дитячої інвалідності (PEDI)

PEDIПитальник  PEDI є інструментом для комплексної клінічної оцінки базових функціональних можливостей дитини віком від 6 місяців до 7,5 років. Він первинно розроблений для дітей молодшого віку, але може також застосовуватися для старших дітей із значними обмеженнями життєдіяльності.

Перша версія його була розроблена в 1992 році групою авторів з Бостонського університету. Питальник був розроблений для оцінки повсякденної діяльності дитини, а не для опису структурних уражень та порушень функцій тіла.

Основною частиною питальника є Шкала функціональних навиків (Functional Skills Scale), яка дозволяє оцінити ефективність функціонування дитини в трьох основних сферах: самообслуговування, мобільність та соціальні функції. Шкала складається з 197 питань, 73 з них для оцінки дитини в сфері самообслуговування, 59 - в сфері мобільності, та 65 – в сфері соціальних функцій дитини. Кожне питання оцінюється як «0» або «1» бал. Відповідь «0» - дитина не може, чи обмежена у здатності виконувати завдання, відповідь «1» - дитина здатна виконати завдання у більшості випадків. До кожного питання приведено опис з поясненням критеріїв успішності його виконання, з яким обов’язково треба детально ознайомитися. Питальник заповнюється шляхом опитування батьків чи інших осіб, які тривалий час наглядають за дитиною. Батьки/опікуни можуть самостійно заповнювати анкету та аналізувати результати власної дитини. Тривалість опитування досвідченим працівником становить близько 20-30 хвилин.

Окрім основної Шкали Функціональних Навиків розробниками створено ще дві додаткові шкали: Шкала Потреби Сторонньої Допомоги та Шкала Допоміжних Пристосувань. Шкала Потреби Сторонньої Допомоги розроблена з метою визначення звичного обсягу допомоги, яка надається дитині під час виконання базових функціональних активностей та складається з 20 питань, з яких 8 стосуються самообслуговування, 7 – мобільності, та 5 – соціальних функційї. Питання шкали оцінюються за 5-и бальною шкалою. Шкала Допоміжних Пристосувань використовується для визначення кількостей функціональних активностей, для здійснення яких необхідні пристосування, також складається з 20 питань та оцінюється за чотирма ступенями.

Підсумовані бали за допомогою таблиць у Додатках IV та V конвертуються у стандартизовані відповідно до хронологічного віку дитини. Результати інтерпретуються щодо 50 центилю зі стандартним відхиленням ±10. Вони забезпечують загальну оцінку функціональних здібностей дитини в порівнянні з однолітками.

Бали за шкалою можна обчислити для кожного розділу Шкала функціональних навиків та Шкала Потреби Сторонньої Допомоги. Вони коливаються в межах від 0 до 100. Ці бали не порівнюють дитину з однолітками, а, радше, описують функціональність дитини по відношенню до максимальної оцінки. Використовуються в двох випадках: 1) якщо оцінювана дитина з важкою затримкою старша 7,5 років; 2) щоб простежити розвиток дитини в динаміці.

В жовтні 2012р. з метою полегшення роботи з PEDI та створення єдиної уніфікованої бази даних було розроблено електронну версію PEDI– PEDI-CAT.

PEDI на сьогодні є загально визнаним світовим стандартом; валідність та надійність його перевірена у багатьох дослідженнях. Питальник перекладений 25 мовами світу, в тому числі українською, та адаптований до культурно-етнічних особливостей регіонів світу.